Leprha handen
stichting-esther.com

Stichting Esther stelt zich ten doel helpen van mensen met lepra.

Een potentieel voor de nabije toekomst is de optimalisatie (een bijdrage) decentralisatie en de maatschappelijke hulpverlening van Stichting Esther. Wij verlenen hulp in ontwikkelingslanden te beginnen in Suriname, met ondersteuning van sociaal maatschappelijke hulpverleningsinstanties. Wij zetten multifunctionele diensten op en zijn regio gericht.

lepra handen
Handen met lepra
Ons hoofddoel is om mensen die gehandicapt zijn geraakt door lepra medische en sociale hulp te verlenen.Werkend vanuit Nederland en in verschillende locaties in Suriname (stad en districten) wordt door ons een bijdrage geleverd.
Wij proberen deze mensen een waardig bestaan te geven door middel van hulpmiddelen in plaats van geld.Wij steunen deze mensen o.a. met: medische hulp in ontwikkelingslanden

* Verbandmiddelen. * Medicijnen en ontsmettingsmiddelen voor wonden. * Hulpmiddelen zoals: krukken, rollators en rolstoelen.Een voorbeeld van de cliënten bestand die wij in Suriname ondersteunen: Het cliënten bestand van Stichting Esther in Suriname

Tevens hebben we Travel Tours busreizen voor u samen gesteld met de beste Acties.

Help ons mee om meer te doen voor deze mensen

steun ons met deze stichting.

info mail ons

P.sardjoe@gmail.com

of via

Contact